Hệ thống loa NEXO M10 tại CLB Lan Anh, Tp Hồ Chí Minh. Rất xuất sắc!