Mix Us Happy Vietnam rất vinh dự khi đồng hành cùng với sự kiện L’amour Music Festival – RMIT Vietnam Student Council – SGS và chúng tôi sẽ mở đợt đăng ký của Mix Us Happy Vietnam 2019 tại đây.
——-
“ Mix Us Happy KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC THI DJ CHUYÊN NGHIỆP. ĐÂY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC ƯỚC MƠ DÀNH CHO BẠN.”