Thậm chí không đến ba phút sau, bài đăng đã nhận được tín hiệu tăng từ người đam mê bóng rổ (và nguồn chủ yếu cho tất cả mọi thứ Raptors)